Plan na Mistrzostwa Polski Mixed od 2022 roku

1.  Format w roku przejściowym 2022

 1.1 Rozgrywki wiosenne

Rozgrywki wiosenne w 2022 roku zostaną rozegrane w przejściowej formie, która nie będzie miała kontynuacji w następnych latach. Takie rozwiązanie zostało wybrane ze względu na zmieniający się format rozgrywek oraz to, że żadna z drużyn w poprzednim sezonie nie mogła się spodziewać, jak będą wyglądały rozgrywki w 2022 roku, oraz, co się z tym wiąże, nie była świadoma, co musi osiągnąć, żeby na przykład zagrać w I Lidze na Mistrzostwach w 2022 roku.

Najbliższe rozgrywki wiosenne odbędą się maju 2022 roku i są zaplanowane domyślnie dla 24 zespołów (w przypadku innej liczby zgłoszonych zespołów zostaną wprowadzone stosowne zmiany tak, aby wszystkie zespoły miały możliwość zagrać – poniższy opis dotyczy tylko podstawowego wariantu). Wszystkie zespoły zostaną podzielone na sześć grup po cztery zespoły. Pierwsze 16 zespołów zostanie rozstawione w grupach A-D a pozostałe w grupach E-F według schematu:

Mistrzostwa Polski Mixed 2022 - runda wiosenna
Runda wiosenna MPX – rozstawienie

Podstawą rozstawienia będą miejsca zajęte na koniec rozgrywek Mistrzostw Polski Mixed w 2021 roku z uwzględnieniem awansów i spadków z grup A-F na koniec III rundy. Dopuszczamy jednak modyfikacje, żeby zapewnić możliwie najbardziej sprawiedliwe warunki dla wszystkich zespołów.

Rozgrywki będą miały formę dwóch turniejów. Na jednym zagrają grupy A, C oraz E. Na drugim grupy B, D oraz F. Każdy turniej będzie wymagał dwóch boisk, przez dwa dni, po co najmniej 11 godzin (10,5 godziny w wersji skróconej). Dodatkowe trzecie boisko będzie atutem, który pozwoli skrócić rozgrywki (na przykład tylko drugiego dnia). Każdy z zespołów rozegra cztery mecze. Trzy w swojej grupie oraz jeden dodatkowy, który będzie decydował o rozstawieniu a w niektórych przypadkach też o awansie do I Ligi.

Przykład 1.

Biorąc za przykład turniej z grupami A, C oraz E:
Grupy A i C (czyli grupy B, D też) zostaną rozegrane w kolejności meczów (wg rozstawienia w grupie):


• 3-1, 4-2
• 1-4, 2-3
• 3-4, 1-2


Grupa E (czyli grupa F też) w kolejności (wg rozstawienia w grupie):

• 3-1, 4-2
• 3-4, 1-2
• 1-4, 2-3


Następnie, na koniec, zostaną rozegrane mecze:

1E – 4A i 2E – 4C, które będą meczami barażowymi o I Ligę
• oraz 1A – 1C, 2A – 2C, 3A – 3C i 3E – 4E, które będą meczami o rozstawienie.

Zwycięzcy i przegrani ostatnich meczów zostaną rozstawieni na Mistrzostwach Polski Mixed zgodnie z numerami rozstawienia, które są przypisane do danego miejsca w grupie. Oczywiście zwycięzcy otrzymają wyższe rozstawienie. 

Przykład 2.

Na przykład w meczu 1A – 1C drużyny powalczą o rozstawienie z numerem 1, które otrzymają zwycięzcy, oraz z numerem 3, które otrzymają przegrani. Natomiast w meczu 2E – 4C o rozstawienie z numerem 14 (w I Lidze) dla zwycięzców i rozstawienie z numerem 19 (czyli z numerem 3 w II Lidze) dla przegranych. 

Podsumowując można powiedzieć, że z każdego z obu turniejów osiem najlepszych zespołów otrzyma prawo udziału w I Lidze a pozostałe w II Lidze. 

Uczestnictwo w „rozgrywkach wiosennych” będzie obowiązkowe. Jeśli jakiś zespół nie zagra, na Mistrzostwach Polskich we wrześniu będzie mógł wystąpić tylko w najniższej lidze

1.2 Mistrzostwa Polski 

Mistrzostwa Polski Mixed zostaną rozegrane we wrześniu 2022 r

1.2.1 I Liga 

W I Lidze zagra 16 zespołów podzielonych na 4 grupy według rozstawienia: 

Runda finałowa MPX – rozstawienie

Kolejność meczów w grupach będzie następująca (wg rozstawienia w grupie): 

• 3-1, 4-2 
• 3-4, 1-2 
• 1-4, 2-3 

Po rozegraniu po 3 mecze z każdej grupy dwa najlepsze zespoły awansują do rozgrywek pucharowych o miejsca 1-8. Analogicznie zespoły z miejsce 3 i 4 w grupach awansują do pucharu 9-16. Pary ćwierćfinałowe będą następujące:

O 1-8: 1A – 2B, 2C – 1D, 1C – 2D, 2A – 1B (w kolejności ustawienia meczów w drabince pucharowej) oraz o 9-16: B3 – A4, D4 – C3, D3 – C4, B4 – A3 (jw.) 

Turniej zostanie rozegrany w ciągu trzech dni (domyślnie od piątku do niedzieli) z przewidywaną liczbą meczów w poszczególne dni: 3+2+1 lub 2+3+1 lub 2+2+2, co zostanie ustalone w trakcie roku). 

1.2.2 II Liga 

Rozgrywki II Ligi zostaną dostosowane do liczby zgłoszonych zespołów. 

Będzie możliwość zgłoszenia zespołu do II Ligi, nawet jeśli ten zespół nie zagra w czasie „rozgrywek wiosennych” w danym roku. 

Cztery najlepsze zespoły na koniec II Ligi otrzymają możliwość awansu do I Ligi podczas „rozgrywek wiosennych” w następnym roku. 

Możliwe jest utworzenie III Ligi (oraz każdej kolejnej). 

2. Format od roku 2023 

2.1 Rozgrywki wiosenne 

Rozgrywki wiosenne od 2023 uzyskają swój docelowy kształt. Będą składały się z co najmniej czterech turniejów. Uczestnictwo w „rozgrywkach wiosennych” będzie obowiązkowe. Jeśli jakiś zespół nie zagra, na Mistrzostwach Polskich we wrześniu będzie mógł wystąpić tylko w najniższej lidze. 

2.1.1 Turniej „Elite” 

Turniej dwudniowy dla sześciu najlepszych zespołów z poprzedniego sezonu. 

Podział na dwie grupy po trzy zespoły byłby następujący: 

Runda wiosenna MPX – Turniej Elite

Po meczach grupowych dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do półfinałów 1A – 2B oraz 2A – 1B. Zespoły z trzecich miejsc rozegrają drugiego dnia tylko jeden mecz o miejsce 5. Turniej mógłby zostać rozegrany na jednym boisku. 

Wyniki turnieju decydowałyby o rozstawieniu na Mistrzostwach Polski we wrześniu (na miejscach 1-6). 

2.1.2 Turniej „Challenger” 

Turniej dwudniowy dla zespołów z miejsc 7-12 z poprzedniego sezonu.

Rozgrywany analogicznie do turnieju „Elite”. Turniej decydowałby o rozstawieniu na Mistrzostwach Polski we wrześniu na miejscach 7-12

2.1.3 Dwa turnieje barażowe 

Drużyny z miejsc 13-16 z I Ligi oraz 1-4 z II Ligi utworzą dwie grupy po 4 zespoły

Runda wiosenna MPX – Turnieje Barażowe

Obie grupy będą mogły zostać rozegrane jako osobne turnieje. Domyślnie byłyby to turnieje jednodniowe, podczas których zespoły rozegrałyby po trzy mecze w systemie każdy z każdym (podobnie jak rozgrywane były grupy w rozgrywkach MPX w 2021 roku). 

Z każdej z tych grup po dwa najlepsze zespoły uzyskałyby awans do I Ligi (i rozstawienie zgodne z miejscami przypisanymi początkowo do grup, czyli na przykład zespół, który skończy grupę A na drugim miejscu, byłby rozstawiony we wrześniu z numerem 14). 

Turnieje w tej formie byłyby rozgrywane, dopóki w roku poprzednim w II Lidze grałoby nie więcej niż 12 zespołów. W przypadku co najmniej 13 zespołów w II Lidze w poprzednim roku, turnieje „barażowe” byłyby sześciozespołowe rozgrywane tak jak turnieje „Elite” i „Challenger”. 

2.1.4 Turniej dla pozostałych zespołów 

Pozostałe zespoły, w tym nowe zespoły zgłoszone w danym roku, zagrałyby w dodatkowym turnieju (lub w większej liczbie turniejów w przypadku wielu chętnych). Docelowo miałby też miejsce turniej barażowy pomiędzy II a III Ligą (itd.). Szczegóły będą ustalane, gdy pojawi się odpowiednio wiele zespołów. 

2.2 Mistrzostwa Polski 

Turniej byłby rozgrywany tak samo jak w 2022 roku, czyli tak, jak zostało opisane w punkcie 1.2. 

3. Dodatkowe ustalenia 

3.1 Rejestracja 

Rejestracja zostanie uruchomiona możliwie jak najwcześniej wraz z publikacją zaktualizowanych wersji dokumentów: 

• PSGU – Regulaminu rozgrywek o Mistrzostwo Polski w ultimate 

• PSGU – Wytyczne do rozgrywek o Mistrzostwo Polski w ultimate 

• PSGU – Zasady rejestracji w systemie Scores

3.2 Szerokie składy 

W kategorii mixed będzie obowiązywało zgłoszenie „szerokiego” składu na cały sezon (obejmujący „rozgrywki wiosenne” oraz Mistrzostwa Polski Mixed). Od 2023 roku wymagane będzie zgłoszenie co najmniej 7 kobiet i 7 mężczyzn. 

3.2.1 Dopisywanie zawodników po „rozgrywkach wiosennych” 

Będzie możliwe dopisanie 7 dodatkowych zawodników (od 2023 roku – 5 zawodników). W tym tylko jedna osoba będzie mogła mieć za sobą udział w „rozgrywkach wiosennych” w danym roku w innym zespole (dopuszczalny „transfer” jednej osoby z innego zespołu). Osoby, które były zgłoszone w szerokim składzie innego zespołu, ale nie zagrały w „rozgrywkach wiosennych”, nie będą liczyły się jako „transfer”, ale oczywiście będą liczyły się jako „dodatkowi” zawodnicy. 

3.3 Stroje 

Od roku 2023 będzie obowiązkowe spełnienie wymogów dotyczących strojów opisanych w załączniku C do WFDF Przepisów gry w Ultimate 2021-2024 (WFDF Rules of Ultimate 2021- 2024 Appendix C: Uniform Requirements – jeszcze nie przetłumaczone na język polski). Z zastrzeżeniem, że chodzi o PSGU, gdziekolwiek jest wspomniane WFDF w treści załącznika. 

Osoby nie spełniające wymogów dotyczących strojów, będą mogły nie zostać dopuszczone do meczu. 

Wszelkie odstępstwa od wspomnianych wymogów będą musiały zostać uzgodnione przed turniejem z Zarządem PSGU i będą udzielane warunkowo maksymalnie do końca roku 2023. 

Możliwe jest wcześniejsze zwrócenie się do Zarządu PSGU w celu uzyskania akceptacji istniejących strojów lub planowanego wzoru (mailowo na adres Zarządu z załączonymi zdjęciami i/lub plikami graficznymi). 

4. Kalendarz na rok 2022 

14.02.2022 – termin zgłaszania składów turniejowych na HMP 

21.02.2022 – koniec rejestracji do kategorii mixed na trawie 

26-27.02.2022 – HMP 

28.02.2022 – termin płatności PSGU fee dla kategorii mixed na trawie 

07.03.2022 – koniec rejestracji do kategorii open i women na trawie 

14.02.2022 – termin płatności PSGU fee dla kategorii open i women na trawie 

21.03.2022 – koniec rejestracji do kategorii mixed na plaży 

18.04.2022 – termin zgłaszania szerokich składów w kategorii mixed na trawie 

02.05.2022 – termin zgłaszania składów turniejowych na „rozgrywki wiosenne” 

14-15.05.2022 – „rozgrywki wiosenne”

16.05.2022 – termin zgłaszania składów turniejowych na MPO/W 

28-29.05.2022 – MPO/W 

30.05.2022 – termin zgłaszania składów turniejowych na PMP 

18-19.06.2022 – PMP 

27.06.2022 – koniec dodatkowej rejestracji do kategorii mixed na trawie 

05.09.2022 – termin zgłaszania składów turniejowych na MPX 

16-18.09.2022 – MPX 

Daty turniejów młodzieżowych zostaną podane w późniejszym czasie.

W razie pytań zapraszamy do kontatu: zarzad.psgu@gmail.com