1,5% podatku na Ultimate

Status organizacji pożytku publicznego uprawnia Polskie Stowarzyszenie Graczy Ultimate do zbierania środków z 1,5% podatku. Pozyskane w ten sposób wsparcie Stowarzyszenie w całości przeznacza na realizację celów statutowych.

Niniejsza strona stanowi zwięzły poradnik dotyczący 1,5% podatku na ultimate.

Przekaż swój 1,5% podatku!

Zmobilizujcie Waszych znajomych, rodziców, bliskich i dalekich krewnych, aby przy wypełnianiu zeznań podatkowych uzupełnili odpowiednie pola i tym samym przekazali środki na rzecz waszej drużyny lub dowolnej innej inicjatywy ultimate.

Kto może przekazać 1,5% swojego podatku?

  • – podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
  • – podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • – podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
  • – emeryci, o ile samodzielnie wypełnią PIT lub złożą PIT-OP.

Jak przekazać 1,5% podatku na działalność PSGU?

Przy wypełnianiu zeznania podatkowego w dziale Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), w rubryce Numer KRS wpisz 0000289891. Tyle!

Zapewne zechcesz również wskazać przeznaczenie przekazanych przez Ciebie środków. W tym celu uzupełnij rubrykę Cel szczegółowy 1,5% następująco:

  • – Na działalność drużyny <nazwa drużyny> <miasto>, np. Na działalność drużyny Uwaga Pies Poznań – jeżeli wspierasz drużynę klubową,
  • – Na działalność reprezentacji Polski <kategoria>, np. Na działalność reprezentacji Polski U23 – jeżeli chcesz wesprzeć kadrę narodową.

Jeżeli pragniesz przekazać swoje 1,5% na inną inicjatywę związaną ultimate, np. wsparcie programów rozwoju młodzieżowego ultimate, turniej lub ligę – nie ma problemu! Po prostu podaj jako cel szczegółowy nazwę wybranej inicjatywy.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Jak przekazać 1,5% na OPP (podatki.gov.pl)

Odbierz 1,5% podatku!

Wskazałam(em) konkretną drużynę jako beneficjenta 1,5% mojego podatku:

Kiedy drużyna będzie mogła skorzystać z tych środków?

Wczesną jesienią Stowarzyszenie otrzymuje od urzędu skarbowego podsumowanie wpłat z tytułu 1,5%. Drużyna może się ubiegać o dofinansowanie swojej działalności z 1,5% podatku za dany rok od tego momentu do ogłoszenia kolejnego podsumowania, czyli przez około 12 miesięcy. Niewykorzystane środki przechodzą do dyspozycji PSGU i zostają przeznaczone na cele statutowe.

Jak drużyna może skorzystać z tych środków?

Środki mogą zostać przekazane tylko na podstawie faktury za produkt lub usługę z zakresu działalności statutowej Stowarzyszenia, czyli – w najszerszym tego pojęcia znaczeniu – na wydatki związane z aktywizacją i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportowego stylu życia.
W szczególności może to być np. zakup strojów sportowych, dysków lub wynajem boisk. Aby wykorzystać środki, kapitan drużyny starającej się o dofinansowanie zobowiązany jest dostarczyć nieopłaconą fakturę Dyrektorowi Finansowemu PSGU. Faktura musi być płatna przelewem. Z Dyrektorem Finansowym można się skontaktować pisząc na zarzad.psgu@gmail.com.

Nie wskazałam(em) żadnej drużyny. Co się stanie z moim 1,5%?

Priorytetowe dla Stowarzyszenia są działania mające na celu upowszechnianie ultimate wśród dzieci i młodzieży. Na projekty z tego zakresu w pierwszej kolejności chcielibyśmy przeznaczyć wpływy z 1,5%.

W ogólności wydatkowanie środków z 1,5% ściśle podlega działalności statutowej PSGU, czyli wspieraniu i promowaniu dyscypliny ultimate.