HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2022 oraz Wyborcze Walne Zgormadzenie Członków Stowarzysznia.

Mimo rosnącej ilości zachorowań i ryzyka związanego z wprowadzaniem obostrzeń, rozpoczynamy przygotowania do organizacji Halowych Mistrzostw Polski.

Polskie Stowarzyszenie Graczy Ultimate podtrzymało system dwunastodrużynowych poziomów rozgrywek z sezonów 2019/2020 na najbliższą imprezę HMP. System letnich zawodów mistrzowskich będzie ustalany po Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia przez nowowybrany Zarząd.

Osoby / organizacje zainteresowane organizacją Halowych Mistrzostw Polski 2022 proszone są o wypełnienie zgłoszenia (link poniżej).
https://forms.gle/phu3oBxxRnLrkfiC7
Jeżeli kandydat do organizacji widzi potrzebę przedstawienia swojej oferty wraz z bardziej szczegółowym opisem czy zdjęciami – może takową przesłać na adres: zarzad.psgu@gmail.com

Wyborcze Walne Zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Graczy Ultimate odbędzie się 27 listopada 2021 o godzinie 18.00 w Warszawie (dokładną lokalizację podamy w tygodniu samego Zgromadzenia).

Do członków PSGU zostaną wysłane informacje mailowe o Zgromadzeniu. Osoby niebędące członkami Stowarzyszenia mogą brać udział w Zgromadzeniu w roli bez prawa wyborczego. Wszystkie osoby, które planują brać udział w Zgromadzeniu, prosimy o przesłanie potwierdzenia obecności mailowo na adres: zarzad.psgu@gmail.com (w temacie: Walne Wyborcze PSGU)
Osoby, które chcą kandydować do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Graczy Ultimate ( w tym na funkcję Prezesa Zarządu / Wiceprezesa Zarządu) proszone są o przesłanie swojej kandydatury (także na powyższy adres mailowy)