Informacje dotyczące Mistrzostw Polski

Aktualna sytuacja testuje naszą elastyczność. Liczba i tempo zmian zmuszają nas do podejmowania różnych decyzji w ograniczonym czasie i wymagają skutecznej komunikacji.

W związku z powyższym bardzo prosimy o obecność na jutrzejszym spotkaniu online – jednosobową reprezentantację drużyn kategorii kobiet i mężczyzn zgłoszonych do Mistrzostw Polski. Spotkanie odbędzie się pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWExNmYxZjgtZDgyOC00MWMwLThmOTgtMDRkNDdjZDAzNDNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c4188ef-d675-413a-ab01-6bee7abfc068%22%2c%22Oid%22%3a%220016c2f7-6a0f-4f06-9511-d1aea32be97e%22%7d

w niedzielę 25.04.2021 o godzinie 20.00.

Zmniejszyła nam się lista uczestników tegorocznych Mistrzostw. W związku z tym zmieniliśmy liczbę i liczebność grup z 4-3-3 na 4-4.

Po zmianie GRUPA F zamyka stawkę MPX i wygląda następująco:
1. Dysko Polot
2. #967
3. Pogoń Pyton
4. Sky This

Konsultowaliśmy aktualne rozporządzenie dotyczące obostrzeń w sporcie. Na chwilę obecną na jednym obiekcie w sporcie amatorskim może przebywać 25 osób. Żadne inne zapisy rozporządzenia nie dają nam możliwości realizacji wydarzeń. Trzymamy kciuki za poluzowanie rygoru do 100 osób, aby majowe Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn odbyły się zgodnie z planem.

Więcej o obostrzeniach znajdziecie na stronie www.gov.pl