Informacja ze spotkania Zarządu PSGU

4 maja odbyło się spotkanie on-line członków zarządu PSGU dotyczące aktualnej sytuacji w kraju i na świecie. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim Mistrzostw Polski sezonu letniego. W miesiącach sierpień i wrzesień planowane są aż trzy turnieje rangi mistrzowskiej (MPo/w, MPxU20, MPx). Otrzymaliśmy dwa zgłoszenia do ewentualnej organizacji MPx (brak zgłoszeń do organizacji MPo/w i MPxU20). W dalszym ciągu zapraszamy potencjalnych organizatorów  do kontaktu w sprawie imprezy młodzieżowej i imprezy kategorii kobiet i mężczyzn (zarzad.psgu@gmail.com).


Nikt w tej chwili nie jest w stanie przewidzieć, jak wyglądać będzie sytuacja z obostrzeniami dotyczącymi sportu i rekreacji w okresie planowanych MP. W związku z powyższym przeprowadzimy konsultacje ze środowiskiem ultimate (w formie ankiety skierowanej do drużyn) pod koniec czerwca 2020, a ostateczną decyzje o organizacji/odwołaniu/terminach imprez zapadną do 15 lipca 2020. Jako że proces „odmrażania” różnych dziedzin gospodarki długo trwa, ewentualne Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn zostają przeniesione z sierpnia na termin późniejszy (możliwe terminy październikowe). Ostateczne decyzje zostaną podjęte razem z decyzjami dotyczącymi MPx i U20.  

Pozostałe rozmowy dotyczyły sytuacji imprez międzynarodowych, aktualnej sytuacji budżetowej stowarzyszenia, funkcji strony frisbee.pl, walnego zgormadzenia członków (sprawozdawczego i wyborczego), SOTG w krajowym ultimate, zmianie systemu rozgrywania Mistrzostw Polski, zmianie systemu konkursowego organizacji Mistrzostw Polski, aspektach ekologicznych na turniejach krajowych oraz kwestiach związku sportowego. O wszystkich powyższych będziemy informować wraz z rozwojem prac nad poszczególnymi tematami.