Komunikat PSGU w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego Polskie Stowarzyszenie Graczy Ultimate informuje, że wszelkie imprezy sportowe ultimate są zależne od decyzji organizatora i samych uczestników.

Zawodników podejmujących decyzję o udziale w zawodach/zgrupowaniach/treningach prosimy o zachowanie wszelkiej ostrożności. Zgodnie z wytycznymi (także WFDF) zaleca się:
– rezygnację z udziału osób z objawami chorobowymi,

  • rezygnację z udziału osób z objawami chorobowymi,
  • rezygnację z udziału osób, które w ostatnim czasie spędzały czas za granicą (zwłaszcza w rejonach o zwiększonej liczby zachorowań),
  • regularną higienę (mycie i dezynfekcję rąk),
  • dezynfekcję sprzętu (dyski)
  • przestrzeganie higieny w zakresie spożywania płynów (wyłącznie z własnych pojemników),
  • unikania zbliżeń (WFDF zaleca także unikanie kółek SOTG czy kontaktu dłoni),
  • rodzice osób niepełnoletnich powinny na piśmie poświadczyć świadomość zagrożenia oraz wyrazić zgodę na udział w zawodach/zajęciach sportowych.