1% na rzecz drużyn Ultimate

Status organizacji pożytku publicznego uprawnia Polskie Stowarzyszenie Graczy Ultimate do zbierania środków z 1% podatku. Pozyskane w ten sposób wsparcie Stowarzyszenie w całości przeznacza na realizację celów statutowych.

Niniejsza strona stanowi zwięzły i wyczerpujący poradnik, dotyczący 1% podatku dla ultimate. Kliknij na odnośnik z listy:

 

Przekaż swój 1% podatku!

Zmobilizujcie Waszych znajomych, rodziców, bliskich i dalekich krewnych, aby przy wypełnianiu zeznań podatkowych za 2017 rok uzupełnili odpowiednie pola i tym samym przekazali środki na rzecz waszej drużyny lub dowolnej innej inicjatywy ultimate.

Oto szczegółowe informacje dotyczące przekazania środków:

Kto może przekazać 1% swojego podatku?

 • – podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • – podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • – podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
 • – emeryci oraz osoby rozliczane przez pracodawcę, o ile samodzielnie wypełnią PIT i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Jak przekazać 1% podatku na działalność PSGU?

Przy wypełnianiu zeznania podatkowego za rok 2017 w dziale Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp), w rubryce Numer KRS wpisz 0000289891. Tyle!

Zapewne zechcesz również wskazać przeznaczenie przekazanych przez Ciebie środków; w tym celu uzupełnij rubrykę Cel szczegółowy 1% następująco:

 • – Na działalność drużyny <nazwa drużyny> <miasto>, np. Na działalność drużyny Uwaga Pies Poznań – jeżeli wspierasz drużynę klubową,
 • – Na działalność reprezentacji Polski <kategoria>, np. Na działalność reprezentacji Polski U23 – jeżeli chcesz wesprzeć kadrę narodową.

Jeżeli pragniesz przekazać swój 1% na inną inicjatywę związaną ultimate, np. wsparcie programów rozwoju młodzieżowego ultimate, turniej lub ligę – nie ma problemu! Po prostu podaj jako cel szczegółowy nazwę wybranej inicjatywy.

 

Odbierz 1% podatku!

 

Wskazałam(em) konkretną drużynę jako beneficjenta 1% mojego podatku:

Kiedy drużyna będzie mogła skorzystać z tych środków?

Wczesną jesienią Stowarzyszenie otrzymuje od urzędu skarbowego podsumowanie wpłat z tytułu 1%. Drużyna może się ubiegać o dofinansowanie swojej działalności z 1% podatku za dany rok od tego momentu do ogłoszenia kolejnego podsumowania, czyli przez około 12 miesięcy. Niewykorzystane środki przechodzą do dyspozycji PSGU i zostają przeznaczone na cele statutowe.

Jak drużyna może skorzystać z tych środków?

Środki mogą zostać przekazane tylko na podstawie faktury za produkt lub usługę z zakresu działalności statutowej Stowarzyszenia, czyli – w najszerszym tego pojęcia znaczeniu – na wydatki związane z aktywizacją i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportowego stylu życia.
W szczególności może to być np. zakup strojów sportowych, dysków lub wynajem boisk. Aby wykorzystać środki, kapitan drużyny starającej się o dofinansowanie zobowiązany jest dostarczyć nieopłaconą fakturę Dyrektorowi Finansowemu PSGU. Faktura musi być płatna przelewem. Z Dyrektorem Finansowym można się skontaktować pisząc na zarzad.psgu@gmail.com.

Słyszałam(em), że PSGU zabiera część środków?

Nie. W najbliższym czasie nie planujemy pobierać opłaty administracyjnej.

Nie wskazałam(em) żadnej drużyny. Co się stanie z moim 1%?

Priorytetowe dla Stowarzyszenia są działania mające na celu upowszechnianie ultimate wśród dzieci i młodzieży. Na projekty z tego zakresu w pierwszej kolejności chcielibyśmy przeznaczyć wpływy z 1%.

W ogólności wydatkowanie środków z 1% ściśle podlega działalności statutowej PSGU – a więc wspieraniu i promowaniu dyscypliny ultimate.

 

Promuj 1% podatku dla ultimate!

Jeżeli w okresie od stycznia do kwietnia 2017 organizujesz turniej, warsztaty, ligę lub inne wydarzenie związane z ultimate, włącz się w promocję 1% dla PSGU.

Dlaczego miał(a)bym pomóc?

Ultimate to również, obok sportu, prężnie rozwijająca się i zdeterminowana społeczność graczy. Podstawą jej sukcesów jest wzajemne wsparcie i choć to truizm, nie sposób przecenić wartości współpracy, którą – tak. jak w przypadku 1% podatku – można przekuć w realną pomoc dla drużyn i inicjatyw ultimate. Ponadto, jeżeli działasz w imieniu drużyny albo uważasz, że Twój projekt jest wart bezpośredniego wsparcia przez Stowarzyszenie, pamiętaj, że środki z 1% przekazane dzisiaj mogą trafić do Ciebie za rok. Dlatego tak ważne jest, by kampania informacyjna zataczała jak najszersze kręgi, w czym możesz nam wymiernie pomóc.

Jak mogę pomóc?

Na początek podlinkuj do tego poradnika na stronie swojej imprezy.
Ponadto PSGU przygotowało ulotki i projekt plakatów do wykorzystania podczas wydarzeń ultimate.

Ulotki: napisz na zarzad.psgu@gmail.com, a przekażemy na poczet Twojego wydarzenia do 500 egzemplarzy. Poniżej przedstawiamy trzy drobne czynności, które pomogą je efektywnie wykorzystać:

 1. wystaw ulotki przez cały czas trwania wydarzenia w możliwie najlepiej wyeksponowanym miejscu,
 2. rozdaj ulotki zarówno na spotkaniu kapitanów, jak i podczas ceremonii zamknięcia,
 3. poproś kilka osób z ekipy organizacyjnej, by wygospodarowały sobie w
  środku wydarzenia 15 minut i przeszły po obiekcie, rozdając ulotki.

Plakaty: Do wydrukowania we własnym zakresie załączamy plakaty (A2 lub A3). Oprócz wersji kolorowej, udostępniamy również wariant czarno-biały, który pozwoli oszczędzić na kosztach druku: