Młodzieżowa Akademia Ultimate dla uczniów i nauczycieli

Młodzieżowa Akademia Ultimate to innowacyjny projekt, którego celem jest popularyzacja dyscypliny oraz kształcenie przyszłych trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego. Adresatami inicjatywy są również dzieci w wieku szkolnym, dla których przewidziane są obozy oraz warsztaty.

Projekt wystartował w 2017 roku jako pokazowe lekcje wychowania fizycznego. Obecnie Akademia działa już w Poznaniu, Szczecinie i Bydgoszczy i rozszerzona została o kursy teorii i praktyki dla nauczycieli. W ramach projektu organizatorzy prowadzą zajęcia, podczas których przekazywane są ogólne założenia i zasady Ultimate Frisbee. Bardzo istotnym elementem tych warsztatów jest również edukacja w zakresie SOTG.

Docelowo Akademia ma także wspierać organizację turniejów szkolnych oraz wyjazdów kolonijnych dla najmłodszych. Już teraz organizatorzy promują dyscyplinę, przy okazji festynów i wydarzeń sportowych.